Bulckwerk

Bulckwerk is een innovatieve dienstverlener binnen de sociale zekerheid gericht op het verminderen van capaciteitsdruk.

Wie zijn we

Bulckwerk is een innovatieve dienstverlener binnen de sociale zekerheid gericht op het verminderen van capaciteitsdruk.

Wat doen we

Bulckwerk is gespecialiseerd in het effectief en snel wegwerken van achterstanden (aanvragen bijstand levensonderhoud, aanvragen bijzondere bijstand, heronderzoeken etc.). Daarnaast is Bulckwerk uw aangewezen partner om uw klantenbestand te onderhouden en te muteren.

Onze vacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar ervaren consulenten Werk Inkomen en Zorg(Participatiewet) en WMO-consulenten (ook ZZP-ers).

Onze opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk gemeentelijke overheden. Bulckwerk levert tijdelijk professionals die gespecialiseerd zijn in de volgende vakgebieden:

De Participatiewet (PW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ), Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), Jeugdwet.

Onze kernwaardes

Q.

Bulckwerk is gespecialiseerd in het effectief en snel wegwerken van achterstanden (aanvragen bijstand levensonderhoud, aanvragen bijzondere bijstand, heronderzoeken etc.). Daarnaast is Bulckwerk uw aangewezen partner om uw klantenbestand te onderhouden en te muteren.

A.

Bulckwerk levert op verzoek ervaren professionals die flexibel (o.a. vanuit huis of beperkt aanwezig op de werkvloer) prestaties kunnen leveren. Onze dienstverlening gebeurt in nauw overleg met de wensen van de opdrachtgever en in overeenstemming met de gevraagde kwaliteitseisen.

Q.

Bulckwerk is een no-nonsense organisatie, gericht op het snel en effectief wegwerken van uw capaciteitsvraagstuk. Gezien het feit dat we louter ervaren professionals leveren, wordt door ons de nadruk gelegd op het snel aan de slag gaan en kwalitatieve productie te leveren. Onze professionals zijn gewend aan het werken voor gemeentelijke overheden en maken zich het beleid en de manier van werken snel eigen.

A.

Bulckwerk bestaat uit een groep ervaren personen die zelf werkzaam zijn geweest voor gemeentelijke overheden. Wij weten uit ervaring wat er van je verwacht wordt om een opdracht succesvol uit te voeren. Indien nodig zorgen wij voor ondersteuning op de werkvloer bij de opdrachtgever. Wij zijn op de hoogte van de specifieke bedrijfscultuur van onze opdrachtgevers in het sociaal domen. Wij weten dat de sector overheid grote veranderingen ondergaat. Hierop anticiperen wij door het kennisniveau van onze organisatie en onze professionals op peil te houden.

Bekijk de vacatures

Bekijk hier de meest actuele vacatures.

Wat we leveren:

  • Ervaren professionals
  • Snel en kwalitatieve productie
  •  Flexibel prestaties
  • Garantie op succes
  • Ervaring in gemeentelijke overheden
  • Ondersteuning op de werkvloer